Przejdź do treści

Magnificat. Poezja Karola Wojtyły

65,00 

„Magnificat. Poezja Karola Wojtyły”

Rok 2020 ogłoszony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Świętego Jana Pawła II skłonił autorów wystawy Magnificat. Poezja Karola Wojtyły do refleksji nad twórczością poetycką Karola Wojtyły. Wystawa, która swoją odsłonę miała od października do grudnia 2020 roku, a więc w szczytowym momencie światowej pandemii SARS-CoV-2, dotykała tajemnicy spotkania w jednej osobie dwóch fenomenów: powołania poety i powołania kapłana. Autorzy szukali odpowiedzi na pytania, w jaki sposób te dwa różne powołania łączyły się w tym samym człowieku i jak poezja Karola Wojtyły kształtowała osobowość papieża Jana Pawła II.

Oferowany katalog to pamiątka tej wyjątkowej ekspozycji. Przeważająca część publikacji ma formę albumu, prezentującego obecne na wystawie, wybitne i  często nieznane dzieła sztuki z kolekcji muzealnych oraz prywatnych z całej Polski. Kompozycję współtworzą wybrane fragmenty twórczości Karola Wojtyły. Publikacja jest więc świadectwem dialogu znamienitych polskich artystów, dawnych i współczesnych, z poetyckim słowem przyszłego Świętego. To niezwykłe spotkanie pełne ulotności i piękna stanowi równocześnie pole interpretacji dla Czytelnika. Nieznane, archiwalne zdjęcia ukazujące dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły, jego grę w amatorskich teatrach, a także późniejsze ujęcia z wędrówek ścieżkami ukochanej Ojczyzny przesądzają o unikalnej wartości niniejszego wydania.

Koncepcja katalogu odzwierciedla układ wystawy. Tytuły ośmiu rozdziałów (tożsame z tytułami utworów Wojtyły) były również tytułami poszczególnych sal ekspozycji. Niezwykle istotnym elementem katalogu jest rozdział wstępny wybitnego specjalisty, prof. Krzysztofa Dybciaka, który przedstawia konteksty i źródła inspiracji twórczości Wojtyły. Dzięki niemu fragmenty poezji i prozy Karola Wojtyły zamieszczone w części albumowej, często charakteryzujące się trudnym, refleksyjno-medytacyjnym językiem, są dużo bardziej zrozumiałe i przystępne. Wybrane przez autorów wystawy i katalogu cytaty współgrają z treścią i formą prezentowanych dzieł sztuki, dzięki czemu jest to jedyna publikacja na rynku, która zgodnie z ideą korespondencji sztuk ukazuje przesłanie twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Przyczynkiem do trwających badań nad twórczością poetycką oraz działalnością aktorską Wojtyły jest kalendarium literackie i teatralne autorstwa Jana Barańskiego zamieszczone na końcu katalogu.

Dzięki prezentowanej publikacji poezja Karola Wojtyły, jak i jej ponadczasowe przesłanie, może dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Zamiarem twórców było również zachęcenie Czytelnika do dalszego zgłębiania tej fascynującej twórczości, nadal w dużej mierze nieznanej i pozostającej w cieniu innych wielkich dokonań naszego Papieża – Rodaka.

Publikacja powstała dzięki dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji.

10 w magazynie

Koncepcja i przygotowanie tekstów: dr Łukasz Kossowski, Roksana Gawrońska Jan Barański
Wstęp: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
Redakcja: Agnieszka Papieska
Projekt graficzny: Tadeusz Kazubek
Rok wydania: 2020
Format: 23.5 cm x 29 cm
Ilość stron: 179
Okładka: miękka
Druk:
System-Graf
Drukarnia Agencja
Reklamowo-Wydawnicza
ISBN:
978-83-953764-3-6