Przejdź do treści
Strona główna » Polityka zwrotów

Polityka zwrotów

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sformułowane zgodnie z ww Ustawą.

Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy do pobrania poniżej.

Zwrotowi podlegają tylko Produkty w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu. Jakiekolwiek ślady użytkowania zakupionych Produktów skutkują niemożnością odstąpienia od umowy i zwrotu środków.

Zwracane produkty należy odesłać do Sklepu na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Do zwracanych Produktów należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

Koszty odesłania Produktu do Sklepu w związku z odstąpieniem od umowy pokrywa Kupujący. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakup Produktu/ Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  • treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  • rozpakowanych z fabrycznego opakowania maskotek, zabawek oraz gier planszowych.

REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeśli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Towaru z umową, przy czym Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności Towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział lub powinien wiedzieć o tej niezgodności.

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji (w formie pisemnej) w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zakupu na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa lub na adres mailowy: sklep@muzeumliteratury.pl

W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać Towar Sprzedawcy na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa, wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym, który powinien zawierać: opis stwierdzonej niezgodności oraz preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Druk reklamacyjny do pobrania poniżej.

Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem.

Różnice pomiędzy wizualizacją a rzeczywistym wyglądem Towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji Towaru. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Towaru, Kupujący jest zobowiązany zapytać o nie Sprzedawcę poprzez adres mailowy: sklep@muzeumliteratury.pl

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Produkt.

Zwrotu płatności za reklamowany Produkt Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Sprzedawca nie odpowiada za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeśli Kupujący przekazał błędne lub niepełne dane niezbędne do dokonania zwrotu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: sklep@muzeumliteratury.pl