Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –dalej RODO)oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa, tel. (22) 831-40-61, fax. (22) 831-76-92, adres strony internetowej: www.muzeumliteratury.pl, NIP: 525-15-71-671, REGON: 016294058.
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@muzeumliteratury.pl lub pod adresem Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia funkcjonowania internetowego sklepu muzealnego na podstawie: art. 6 ust. a) RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym operatorzy płatności elektronicznych, operatorzy usług telekomunikacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia współpracy oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzaniajest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach art. 21 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru(PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowyPani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Więcej informacji o przetwarzanych przez Muzeum Literatury danych osobowych znajdziesz na stronie polityka prywatności Muzeum Literatury. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@muzeumliteratury.pl