Przejdź do treści

Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine (1745-1830). Katalog obrazów / Catalogue of Paintings

120,00 

Pierwsze całościowe opracowanie dzieł malarskich Jeana-Pierre’a Norblina de la Gourdaine (1745-1830).

Monografia szczegółowo omawia prace artysty zachowane w polskich i zagranicznych muzeach i kolekcjach prywatnych oraz obrazy znane wyłącznie z przedwojennych fotografii. Wprowadza do naukowego obiegu także dzieła zapomniane, notowane wyłącznie w XVIII-wiecznych katalogach aukcyjnych. Publikacja zawiera również szczegółowe kalendarium życia artysty i obszerny, bogato ilustrowany wstęp, poświęcony jego osadzeniu w kulturze artystycznej Francji i Rzeczpospolitej. Katalog przygotowany został przez dr. Konrada Niemirę, autora książek Bazgracz. Trzy eseje o Norblinie oraz Honor bez egzageracji. Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku.

Publikacja dofinansowana z programu „Tożsamość” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

This book is the first comprehensive study of the paintings of Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine (1745-1830).

The monograph discusses works collected in the Polish and foreign museums and by private owners, examines the paintings known thanks to their pre-war photographs and reproductions, as well as introduces to the scholarship works previously listed solely in the 18th-century auction catalogs. The publication includes a detailed timeline of the artist’s life and a richly illustrated introduction to the vast body of his works seen in the context of French and Polish artistic culture of its time. The catalog was drawn by Konrad Niemira, PhD, the author of, among others, collection of essays Bazgracz. Trzy eseje o Norblinie and Honor bez egzageracji. Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku.

Publication supported by the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

 

 

14 w magazynie

Pierwsze całościowe opracowanie dzieł malarskich Jeana-Pierre’a Norblina de la Gourdaine (1745-1830).
The first comprehensive study of the paintings of Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine (1745-1830).

 

Autor/ Author: Konrad Niemira
Recenzja naukowa / Academic consultation: dr Paweł Ignaczak
Redakcja i korekta / Editor and proofreader of Polish texts: Ida Radziejowska
Przekład / Translation: Anne-Marie Fabianowska
Projekt okładki / Cover design: Tomasz Pilch
Projekt graficzny i skład / Graphic design and typesetting: Kuba Maria Mazurkiewicz