Przejdź do treści

Maria Dąbrowska, Stanisław Stempowski. Listy. Tom II 1931-1944

79,00 

Prezentujemy drugi tom korespondencji Marii Dąbrowskiej ze Stanisławem Stempowskim, wydany przez Instytut Badań Literackich PAN wspólnie z oddziałem Muzeum Literatury – Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Obejmuje on lata 1931–1944. W przygotowaniu jest tom trzeci.

„Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski zaczęli do siebie pisać, zanim się spotkali. Pierwsze, grzecznościowe listy wysyłali sobie jeszcze za życia męża Marii – Mariana. Stempowski utrzymywał bliskie kontakty z Dąbrowskim, z którym znali się z jednej z wolnomularskich lóż polskich, pozyskani do masonerii przez brata Mariana, Józefa Dąbrowskiego. Korespondencja ta dawała obojgu wiele satysfakcji – początkująca pisarka znalazła w Stempowskim partnera wymiany zdań o literaturze, znakomicie zorientowanego także w najnowszych publikacjach prasy literackiej i społecznej. Był pierwszym czytelnikiem i recenzentem jej prac, oceniając je z perspektywy swojej rozległej erudycji i literackiego smaku. W korespondencji odnajdujemy relacje z lektur, bogato okraszone licznymi cytatami fragmentów ważnych dla Dąbrowskiej i Stempowskiego…” (ze wstępu Ewy Głębickiej)

W swoim dzienniku pod datą 17 maja 1926 roku Maria Dąbrowska zapisała: „Dobrodziejstwem mojego życia jest teraz pan Stempowski. […] Potrzebuje się go jak powietrza, pije się go jak cudowny lek, kocha się go pokornie i z zachwytem”.

3 w magazynie

Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła: Ewa Głębicka
Recenzentki: Ewa Kołodziejczyk, Ewa Paczoska
Redakcja i indeks: Andrzej Piotr Lesiakowski
Korekta: Magdalena Szczepańska
Projekt typograficzny, łamanie i projekt okładki: Robert Oleś/ d2d.pl
Format: 150 x 215 mm
Ilość stron: 845
Okładka: twarda
Druk i oprawa: Petit S.K.
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66076-29-7 (całość)
ISBN: 978-83-660898-88-2 (t.2)
ISBN: 978-83-962896-8-1 (t.2)