Przejdź do treści

Miłosz. Nowa edycja podobizny autografu Świat (poema naiwne) w osiemdziesiątą rocznicę powstania.

25,00 

Wydanie bibliofilskie w 80. rocznicę powstania poematu Świat (poema naiwne), napisanego przez Czesława Miłosza w kwietniu 1943 roku w okupowanej Warszawie, w czasie powstania w warszawskim getcie i jego zagłady.
Rękopis Świata to jedna z pereł Działu Rękopisów Muzeum Literatury. To też jeden z najbardziej znaczących i najczęściej przywoływanych poematów Czesława Miłosza, laureata Nagrody Nobla. Jarosław Iwaszkiewicz określił poemat arcydziełem poezji polskiej XX wieku. Arkadia domu dzieciństwa jako sprzeciw wobec destrukcji ludzkiego świata i życia…
Na publikację składają się: faksymile rękopisu i maszynopisu poematu (również ze zbiorów Muzeum Literatury) w skali 1:1. Wydanie zostało opatrzone wnikliwym studium tekstologicznym Agnieszki Papieskiej i odkrywczym szkicem Andrzeja St. Kowalczyka.

2 w magazynie