Przejdź do treści

Blok-Notes. Z kręgu „Kultury”

30,00 

„Blok-Notes” Muzeum Literatury ma już sześćdziesiąt lat! I zanosi się na drugie tyle.

Został założony w roku 1959 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Adama Mauersbergera. Nasze pismo znane jest przede wszystkim historykom literatury doby romantyzmu i mickiewiczologom, a także wielbicielom poezji polskiej XIX wieku. Od najnowszego numeru poczynając, będziemy systematycznie publikować inedita pisarek i pisarzy polskich, których rękopisy znajdują się w zbiorach naszego Muzeum.

Numer 16/2019 zatytułowany jest Z kręgu „Kultury”. Zamieszczamy w nim trzy bloki korespondencji: listy Marii Danilewicz-Zielińskiej i Jerzego Giedroycia (1970-1975; wybór i opracowanie Agnieszka Papieska), listy Tadeusza Manteuffla i Jerzego Giedroycia (1956-1961; oprac. Andrzej Stanisław Kowalczyk) oraz listy Jerzego Andrzejewskiego i Zygmunta Hertza (1960-1961; wybór i oprac. A. St. Kowalczyk). Ponadto w tomie publikujemy fragment z Dzienników Jana Józefa Lipskiego w opracowaniu Łukasza Garbala oraz informację o pracach Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Piotra Kłoczowskiego. W dziale „Wspomnienia” przywołujemy zmarłych pracowników Muzeum Literatury: panią kustosz Wiesławę Kordaczuk (o której piszą m.in. Małgorzata Wichowska i Anna Szczepanek) i pana kustosza Tadeusza Januszewskiego.

Nr 16 „Blok-Notesu” ukazuje się w nowej szacie graficznej zaprojektowanej przez Marka Zippera.

5 w magazynie

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: Jarosław Klejnocki
Sekretarz redakcji: Agnieszka Papieska
Zespół redakcyjny:
Piotr Kłoczowski,
Andrzej Stanisław Kowalczyk,
Alicja Szóstka
Projekt okładki i stron tytułowych:
Marek Zipper
Skład:
Zuzanna Rosińska-Waś
ISSN: 0324-8925