Przejdź do treści

Katalog wystawy “Jan Grodek – Rzeźba”

30,00 

Polsko-angielski katalog wystawy Jan Grodek – rzeźba podsumowuje pierwszy indywidualny pokaz prac artysty w Warszawie, prezentowany w Muzeum Literatury. Jan Grodek jest jednym z nestorów polskiej sceny artystycznej, absolwentem i wieloletnim wykładowcą ASP w Łodzi.
Dyrektor Muzeum Jarosław Klejnocki we wstępie do katalogu zwraca uwagę na styk literatury i sztuki w twórczości artysty, m.in. inspiracje twórczością Witolda Gombrowicza oraz wątkami z mitologii greckiej.
Publikacja zawiera kolorowe reprodukcje kilkudziesięciu dzieł wybranych przez autora na wystawę (rzeźby, rysunki, grafiki, tkaninę artystyczną). Ich specyfikę i unikatowy charakter szczegółowo opisuje esej historyczki sztuki Elżbiety Fuchs Jan Grodek – wstęga czasu i przestrzeni. Biogram artysty zwraca uwagę na kluczowe momenty w jego twórczości.

Wystawa i katalog Jan Grodek – rzeźba zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

7 w magazynie

Katalog wystawy

JAN GRODEK – RZEŹBA
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie14 marca – 28 kwietnia 2024
Autorzy tekstów: Elżbieta Fuchs, Jarosław Klejnocki
Redakcja i korekta tekstów: Alicja Szóstka, Justyna Gizicka
Tłumaczenie na język angielski: Agnieszka Walulik
Fotografie: Maciej Bociański
Koordynacja prac wydawniczych: dr Anna Lebensztejn, Alicja Szóstka
Projekt graficzny i skład: Olaf Schindler
Druk: Indigodruk.pl
© Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Warszawa 2024

ISBN: 978-83-967180-9-9